مجموعه سایا پلیمر با پیشینه ای  ۱۵ ساله در بازار تهران در خصوص تامین و تهیه قطعات پلیمری و پلاستیک های مهندسی و ارائه خدمات فنی تخصصی قبل و بعد از فروش که بخشی از آن در این سایت حضورتان تقدیم میگردد فعالیت داشته و مفتخر است که بتواند با امکانات موجود در صنایع ، تولید کنندگان و شرکت های محترم خدماتی همکاری نماید از این رو امادگی خود را در خصوص تامین قطعات مورد نیاز آن واحد،با کیفیت و قیمت مناسب اعلام داشته و امید وار است که بتواند در جهت پیشبرد اهداف آن شرکت محترم مثمر ثمر بوده و ضمنا شایستگی انتخاب و پاسخگویی نیاز شما را داشته باشد.